23 februari 2016

BREEAM

HNR Totaalafbouw heeft ruime ervaring op het gebied van totaalafbouw i.c.m. BREEAM. Zelfs BREEAM-Excellent of BREEAM-Outstanding projecten zijn voor ons geen enkel probleem.

Werkwijze:

  • Wij nemen samen met u de BREEAM-ambities door en bekijken hoe de afbouwonderdelen omschreven zijn in het bestek.
  • Door te kijken door de “afbouwbril” gaan we op zoek naar de best passende afbouwproducten. Hierbij kijken wij naar akoestiek, klimaat, luchtzuivering, duurzaamheid, enz.
  • Vervolgens zorgen we dat we de geselecteerde producten bundelen en voorzien van de benodigde attesten, zodat u het ontwerpcertificaat kunt behalen.
  • Tijdens de uitvoeringsfase onderscheiden wij onszelf onder andere door:
    • Het indienen van een kilometer-registratie van onze monteurs en leveranciers.
    • Het aanleggen van een foto-document, waarmee u aan kunt tonen dat het bouwwerk ook daadwerkelijk volgens het ontwerp is uitgevoerd.
    • Het afgeven van een gebundeld naslagwerk in plaats van het doorsturen van losse documentjes.

breeam-hnr-totaalafbouw-volendam

BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM-NL is afgeleid van het internationale BREEAM en wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council.